PERSONDATAPOLITIK HOS  SKJOLD BURNE RINGSTED

I nedenstående kan du se Skjold Burne Ringsteds politik for behandling af de personlige oplysninger, du udleverer, når du oprettes som kunde eller tilmelder dig vores nyhedstjenester. Persondatapolitikken omfatter indsamling og behandling af de personlige oplysninger, du udleverer til Skjold Burne Ringsted.

I henhold til gældende persondatalovgivning er Skjold Burne Ringsted dataansvarlig, se nedenstående kontaktoplysninger:

Skjold Burne Ringsted
v/ Lars Nielsen
Nørregade 45
4100 Ringsted

Tlf: 57 61 06 83
ringsted@skjold-burne.dk

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle typer af oplysninger, der kan henføres til dig. Når du er registreret i vores database, indsamler og behandler vi alle dine personlige oplysninger.

De forskellige data behandles med henblik på at:

 • Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i henhold til vores samhandelsbetingelser
 • Overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder

Dine oplysninger gennemgås løbende, og oplysninger der ikke længere er relevante slettes. Konstateres fejl, rettes de.

Disse oplysninger indsamler vi i forbindelse med, at vi opretter dig som kunde i forbindelse med et køb i webshoppen:

Kontaktoplysninger – Privatkunder

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-mail adresse

Kontaktoplysninger – Erhvervskunder

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedens telefonnummer
 • Virksomhedens e-mail adresse

SIKKERHED FOR PERSONOPLYSNINGER

Vi har sikret os mod at dine oplysninger både teknisk og organisatorisk:

 • Hændeligt eller ulovligt bliver slettet
 • Offentliggøres
 • Går tabt
 • Bliver forringet eller forvansket
 • Kommer uvedkommende til kendskab
 • Bliver misbrugt
 • Behandles i strid med lovgivningen

Personoplysningerne opbevares kun på beskyttede og sikre servere inden for EU. Vi kan dog i praksis ikke beskytte dine data med fuldstændig sikkerhed, hvis nogen lykkes at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger og tiltvinger sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at undgå at uvedkommende får adgang til dine oplysninger.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dog videregives de, hvis der er lov- eller myndighedskrav, som ikke kan omgås.

I visse tilfælde kan dine oplysninger overlades til IT-personer, der er tilknyttet Skjold Burne Ringsted. IT-personerne behandler alene dine personoplysninger efter instruks fra Skjold Burne Ringsted og kun til de formål, der står i vores persondatapolitik. IT-personerne er underlagt samme forpligtelser til beskyttelse af personoplysningerne som Skjold Burne Ringsted.

Dine data kan videregives til tredjeparter i det omfang, de er offentligt kendt, og for at varetage Skjold Burne Ringsted´s interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives, vurderes at vægte højere end Skjold Burne Ringsted´s i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart. Oplysningerne anvendes kun til målretning af annoncering og markedsføring med henblik på salg.

Skjold Burne Ringsted benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Disse tredjeparter har forpligtet sig til ikke at videregive oplysningerne og bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kunne ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun IT-personer i Danmark eller i lande, der giver dine oplysninger den tilstrækkelige beskyttelse.

DINE RETTIGHEDER OM PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING AF DEM

Du kan få information om, hvilke personoplysninger Skjold Burne Ringsted har om dig. Du kan også gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Endvidere kan du tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver brugt oplysninger om dig, hvis de oplysninger, der bruges om dig, er forkerte eller vildledende, og du har ret til at få dem ændret eller slettet.

Senest én måned efter du har bedt om udlevering, ændring eller sletning af dine data udleverer Skjold Burne Ringsted de ønskede data, retter dem eller sletter oplysningerne. Når oplysningerne er blevet udleveret, kan du tidligst få oplysninger igen efter seks måneder.

HVOR LÆNGE KAN I GEMME MINE OPLYSNINGER?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig. Når vores relation til dig ophører, beholder vi dine personoplysninger i en periode på 2 år, der gør os i stand til at: beholde vores forretningsdokumenter til at overholde dokumentationskrav i henhold til loven; forsvare eller fremsætte retskrav og behandle eventuelle klager.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Hvis der er nogen oplysninger, som vi af tekniske årsager ikke er i stand til at slette helt fra vores systemer, vil vi foretage passende foranstaltninger for at forhindre enhver yderligere behandling af disse oplysninger.

KONTAKT

Henvendelse om persondatapolitikken skal ske til ringsted@skjold-burne.dk. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 285. sal
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål om Skjold Burne Ringsted´s persondatapolitik, kan du rette henvendelse til Skjold Burne Ringsted på vores email ringsted@skjold-burne.dk

0